ODENSE MURERLAUG BLEV STIFTET 14. JANUAR 1889

Foreningen som startede allerede i 1889 med udgangspunkt i dannelsen af murersvendenes fagforening i 1888, og derfor skulle murermestrene skabe et modstykke, som kunne forhandle priser, lønninger o.lign.

I 1941 tog man foruden de faglige områder også en række sociale opgaver ind under sin kappe. Disse blev dog for de flestes vedkommende ophævet igen efter anden verdenskrig.

I dag er Odense Murerlaug primært en forening af murermestre, som ønsker at udføre kvalitetsarbejde, og gennem medlemskab af en arbejdsgiverorganisation med garantiordning. Der er også et godt samarbejde mellem medlemmerne og der er møder med både fagligt og socialt indhold, som styrker sammenholdet.

Der er ligeledes en aktiv seniorklub, som mødes i foreningens lokaler en gang om ugen. Bofællesskab med andre foreninger Odense Murerlaug har bo/- og sekretariatsfællesskab med Odense Tømrermesterforening og Haandværker- og Industriforeningen, med hvilke vi har et godt samarbejde