Persondatapolitik for:

Odense Murerlaug
Nørregade 29, 1. sal, 5000 Odense C.
Tlf.: 66 12 03 34
odensemurerlaug@mail.dk
www.odensemurerlaug.dk

Kontortid: mandag-torsdag kl. 9-11

Den 25. maj 2018 fik hele Europa en ny fælles lov om behandling af persondata – Persondata forordningen. Formålet med denne nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersonens personlige oplysninger

Odense Tømrermesterforening er dataansvarlig for de data vi har registreret på vores medlemmer, samarbejdspartnere og medarbejdere.

De væsentlige ændringer i forordningen er således:

  • Du har ret til, at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
  • Du har ret til at modsætte dig, eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger
  • Du har ret til at modsætte dig, at dine oplysninger eller fotos, bliver brugt til målrettet markedsføring
  • Du har ret til, at bede om de personoplysninger du selv har afgivet, i et almindeligt læsbart format
  • Er dine personoplysninger baseret på dit samtykke, har du altid ret til, at tilbagekalde det

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

Medlems og samarbejdsrelaterede oplysninger:

Formålet med behandling af medlems person oplysninger Kategorier af medlems person

oplysninger

Kilder til medlems person oplysninger Behandlings grundlag til medlems person oplysninger Modtagere af medlems person oplysninger Opbevaring af medlems person oplysninger
At kunne levere kvalitetsmæssige og korrekte produkter og

Serviceydelser til vores medlemmer og samarbejds partnere

Kun almindelige person

oplysninger

Som:

Navn

Adresse

E-mail

Telefonnr.

Samt evt. Købs- og betalings historik

Person oplysninger indhentes direkte fra vores medlemmer og samarbejds partnere Personoplysningerne behandles kun af hensyn til evt. købsaftaler, og af hensyn til revision og retslig forpligtelse til bogføringsloven Person oplysninger videregives kun, hvis det efter gældende lovgivning eller domstols afgørelse er påkrævet.

Navn og adr. kan, og kun efter aftale videre gives til evt. under leverandør

Kundens person oplysninger opbevares efter bogføringsloven i op til 6 år efter afslutning, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i længere perioder.

Informationerne gemmes forsvarligt i aflåste skabe, og i vores service udbyders databaser

Medarbejderrelaterede oplysninger:

Formålet med behandling af medarbejder person oplysninger Kategorier af medarbejder person

oplysninger

Kilder til medarbejder person oplysninger Behandlings

Grundlag til medarbejder person oplysninger

 

Modtagere af medarbejder person oplysninger     Opbevaring af medarbejder person oplysninger
At kunne varetage almindelige personale og ansættelses forhold, samt udbetaling af løn Almindelige medarbejder person

oplysninger

Som:

Navn

Adresse

CPR nr.

E-mail

Telefonnr.

Bankforbindelse

Person

oplysninger indhentes direkte fra medarbejder

Personoplysninger fra medarbejderen behandles kun af hensyn til almindelige ansættelsesforhold Medarbej-derens person oplysninger videregives til løndata og skat, og ellers kun, hvis det er påkrævet ifølge en domstols afgørelse, eller efter gældende lovgivning Medarbejderens person oplysninger opbevares i op til 6 år efter afslutning af et ansættelses forhold, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i længere perioder.

Informationerne gemmes forsvarligt i aflåste skabe, og i vores service udbyders databaser

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ligeledes ret til at klage til Datatilsynet, gennem Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.